Public offer agreement

 

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

 

  1. У Публічній оферті на реалізацію квитків на культурно-видовищні Заходи (далі – Оферта) такі терміни та визначення використовуються так само як в числі так і в множині, в наступних значеннях:

 

1.1. «Оферта» – дана публічна оферта на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (публічна оферта ТОВ «СТ Агенсі»), опублікована за адресою в мережі Інтернет: http://eleaticsrecords.com і / або доступна за вимогою Покупця в точках продажу квитків. 

 

1.2. «Принципал» – юридична особа, доручає Агенту від імені Принципала і / або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між наявними у Агента субагентами) і бронювання, оформленням, реалізацією (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти;

 

1.3. «Агент» – ТОВ «СТ Агенсі», уповноважені на підставі укладених з Принципалом Договорів надавати послуги з розподілу, бронюванню, оформлення та реалізації Квитків на різні Заходи; 

 

1.4. «Покупець» – фізична або юридична особа (особи), якому Агентом на умовах, встановлених цією офертою, надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи;

 

1.5. «Заходи» – культурно-видовищний Захід, в тому числі театральний спектакль, циркову виставу, концерт в залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якого можливо тільки по пред’явленню спеціального документа – квитка;

 

1.6. «Зал» – значить приміщення і / або інший призначений для проведення Події об’єкт.

 

1.7. «Місце» – означає місце в Залі (при наявності індивідуально визначеного місця);

 

1.8. «Електронний квиток» (далі – Квиток) – впорядкована сукупність даних, в тому числі сформована системою, що включає значення реквізитів квитка (вартість, назви Заходи, місця, дати та часу його проведення і т.д.), які однозначно описують і підтверджують право клієнта на одноразове відвідання Заходи;

 

1.9. «Бланк квитка» – друкована стандартна форма документа із зазначенням реквізитів, що містять інформацію про вартість, назви Заходи, місця, дати та часу його проведення, і інше;

 

1.10. «Випуск квитка» – відправка електронного зображення в формі Електронного квитка або його нанесення на Бланк квитка за допомогою пристрою друку, відбувається безпосередньо перед продажем квитка або передачею його при застосуванні Системи;

 

1.11. «Номінальна вартість квитка» – вартість квитка, встановлена ​​Принципалом для всіх Покупців;

 

1.12. «Система» – інформаційна система, призначена для оформлення і реалізації квитків.

 

1.13. «Точка продажу» – місце продажу квитків, що належить Агенту та / або субагентам / партнерам Агента;

 

1.14. «Сервісний збір» – сума коштів, що сплачується Покупцем на користь Агента при придбанні квитка, з метою покриття (компенсації) витрат Агента, що виникають при наданні їм послуг по організації продажу квитків, включаючи, але не обмежуючись, технічним забезпеченням продажу квитків, підтримкою інфраструктури Агента , забезпеченням безпеки інформації, проведенням фінансових операцій, наданням інформації Покупцеві, обробкою Замовлень. Розмір Сервісного збору для кожного квитка визначається Агентом за угодою з Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальною вартості квитка або фіксована вартість;

 

1.15. «Додаткові послуги» – це послуги, які не входять в Сервісний збору , але які Агент може додатково надати Покупцеві за додаткову плату, розмір якої визначається Агентом самостійно;

 

1.16. «Замовлення» – один або кілька Квитків, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи, і об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

 

1.17. «Анулювання» – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в Системі. Якщо Замовлення не сплачено, то воно анулюється автоматично.

 

1.18. «Сертифікат» – документ, який підлягає обміну на Квиток.

 

Стаття 2. Загальні положення

 

2.1. Справжня оферта регламентує умови і порядок продажу квитків і обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.

 

2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і тільки в разі її повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так же акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих в цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними цього Договору.

 

2.3. З метою придбання Квитків у Агента юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом і юридичною особою.

 

2.4. Агент має право в будь-який час вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома за допомогою оприлюднення за адресою в мережі Інтернет http://eleaticsrecords.com і / або в точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

 

2.5. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт http://eleaticsrecords.com так і в точках продажів, і не залежать від форми оплати.

 

Стаття 3. Предмет договору

 

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг, пов’язаних з оформленням, реалізацією і доставкою (останнє за додаткову плату, що стягується крім Сервісного збору) Квитків на Заходи, в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (далі – Послуги).

 

3.2. Відповідальним за якість послуг, що надаються перед Покупцем є Агент.

 

3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і / або інших осіб, що діють від його імені і за його дорученням або від свого імені, але за дорученням Принципала, в тому числі в зв’язку з реалізацією такими особами Квитків, а так само за організацію, факт проведення і зміст Заходів.

 

3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, отримані Агентом в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки квитків) та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцеві послуг, обумовлених цим Офертой, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізовані Агентом. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий.

 

 Стаття 4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

 

4.1. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті 4.3. цієї Оферти (акцепт оферти). Акцепт Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і в повному обсязі.

 

4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

 

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само в разі придбання квитка за допомогою мережі Інтернет, по телефону або в Точці продажу, шляхом вчинення наступних дій: вибір Заходи, категорії квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

 

4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов даної Оферти без будь-яких вилучень і / або обмежень і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

 

Стаття 5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

 

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на сайтах Агента http://eleaticsrecords.com.

 

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або в його Точку продажу, або в Точку продажу його офіційних представників (в тому числі субагентов).

 

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не береться, а Замовлення анулюється у разі порушення Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

 

5.4. При дотриманні всіх умов цієї Оферти і після оплати Замовлення, остання вважається виконаним і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначені у квитку умовах.

 

Стаття 6. ДОСТАВКА КВИТКІВ

 

6.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється на вибір Покупця, наступними способами:

– на електронну пошту Покупця Агентом відправляється лист, на додаток до якого знаходиться Бланк Електронного квитка з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати. Зазначений Бланк квитка дає право Покупцю на одноразове відвідання обраного ним Заходи і пред’являється на вході.

 

Стаття 7. ЗАМІНА, анулювання ЗАМОВЛЕННЯ

 

7.1.В разі якщо Принципалом змінена схема розташування місця в залі, а також змінена їх кількість, в цьому випадку Агент може замінити Покупцеві його Місцезнаходження в Залі на інше аналогічне за своєю вартістю місце.

 

7.2. Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

– відмова Покупця від оформлення Замовлення;

– відсутність оплати протягом 15 (П’ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет- еквайрингу ;

– відсутність оплати протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;

 

Стаття 8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

8.1. У разі скасування, перенесення або зміни дати Заходу, повернення Покупцеві грошових коштів сплачених за придбаний квиток, здійснює Принципал.

 

8.1.1. Повернення Сервісного збору і вартості додаткових послуг Принципалом не проводиться. Агент не несе відповідальності за своєчасність і повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

 

8.2. У разі якщо Принципал уповноважив Агента на здійснення повернення коштів клієнтам, які придбали квиток на скасоване, перенесене або змінений Захід, і надав Агенту необхідну суму грошових коштів, в даному випадку Покупець може звернутися до Агента зі зверненням (за наступним посиланням: http://eleaticsrecords.com , яке повинно містити:

– дані особи, яка звертається (ПІБ) і її індивідуальний податковий номер, назва Заходу, кількість квитків і їх штрих-код, Номінальна вартість квитків, номер банківської карти (на зазначену картку буде здійснено перерахунок коштів), дату і підпис; За поверненням коштів може звернутися тільки покупець, дані якого вказані в замовленні.

– копію документа, що підтверджує його особу. Зазначене звернення приймається Агентом тільки при дотриманні Покупцем зазначених вимог до такого звернення.

 

8.2.1. Плата за обробку та здійснення процедури повернення Покупцеві сплачених ним коштів за придбаний Квиток Агентом не стягується, в той же час повернення Сервісного збору і вартості Додаткових послуг Агентом не проводиться, так само як не підлягає відшкодуванню вартість Доставки Квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлено покупцем.

 

8.3. Якщо Покупець бажає (з урахуванням положень п.8.3.1., П.8.3.2., П.8.3.3.), здійснити повернення придбаного ним квитка ( з причин які не стосуються скасування, перенесення або зміни дати Заходу) та отримати сплачені за нього кошти, в такому випадку Покупець звертається до Агента (за наступним посиланням: http://eleaticsrecords.com), з проханням здійснити таке повернення не пізніше ніж за 2 (Два) робочих дні до початку заходу, на яке Покупець придбав квиток. У разі, якщо відповідне звернення надійде до Агента в термін менше ніж за 2 (Два) робочих дні до початку заходу і / або не відповідає умовам встановленим п.8.3.1. цієї Оферти, таке звернення не розглядається.

 

8.3.1. Звернення Покупця повинна містити:

– дані особи, яка звертається (ПІБ) і її індивідуальний податковий номер, назва Заходи, кількість квитків і іхштріх -код, Номінальна вартість квитків, номер банківської карти (на зазначену картку буде здійснено перерахунок коштів), дату і підпис ;

– причини, через які Покупець бажає повернути грошові кошти;

– копія документа, що підтверджує його особу. Дане звернення Агент передає Принципалу і не несе відповідальності за прийняте ним рішення.

 

8.3.2. У разі якщо Принципалом прийнято рішення про здійснення повернення Покупцеві сплачених ним коштів за придбаний квиток, таке повернення здійснюється Агентом протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту повідомлення Принципалом Агента про таке рішення.

 

8.3.3. За обробку та здійснення процедури повернення Покупцеві сплачених ним коштів за придбаний квиток, Агентом стягується з Покупця плата в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від номінальної вартості квитка. Агент здійснює повернення номінальної вартості квитка Покупцеві, за вирахуванням вищевказаної плати. Повернення Сервісного збору і вартості додаткових послуг Агентом не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки квитків, якщо послуга Доставки була додатково замовлена ​​Покупцем.

 

8.4. Положення цього пункту не впливають на права Покупця самостійно звернутися до Принципалу за роз’ясненнями.

 

8.5. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення грошових коштів доведені до нього в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

 

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1. Покупець має право:

 

9.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість квитків на Заходи, розміри Сервісного збору і вартості Додаткових послуг в інших офіційних квиткових операторів і керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Агента.

 

9.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категоріях Квитків та іншої інформації про Заходи, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на http://eleaticsrecords.com .

 

9.1.3. Самостійно вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Агентом на сайтах Агента http://eleaticsrecords.com . При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

 

9.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента по контактам Агента.

 

9.2. Покупець зобов’язаний:

 

9.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини сторін по даній Оферті.

 

9.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує квитки.

 

9.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам) Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента і його співробітників за некоректно оформлене їм самостійно Замовлення, так як особисто не переконався в його коректності. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг і продажу квитків на умовах, що відрізняються від викладених у цій Оферті.

 

9.2.4. Оплатити в повному обсязі вартість Послуг Агента.

 

9.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Агенту, Принципалу, Організатору та іншим Покупцям.

 

9.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем / незручностей з відвідуванням і / або перебуванням на Заході, Покупець зобов’язаний протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Заходи звернутися до Агента за вказаними на сайті Агента засобами зв’язку (в мережі Інтернет: http://eleaticsrecords.com ) із зазначенням і описом проблем / незручностей, які виникли.

 

9.3. Агент має право:

 

9.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеним в цій Оферті.

 

9.3.2. У разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і надання інших Послуг.

 

9.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв’язку, за допомогою яких Покупець здійснює з’єднання з Агентом (його представником).

 

9.3.4. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайтів Агента ( http://eleaticsrecords.com ) Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту .

 

9.3.5. Встановлювати і змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку і в будь-який час.

 

9.3.6. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця вартість Сервісного збору і вартість Додаткових послуг. Вартість Доставки Покупцем оплачується окремо.

 

9.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати вартості квитків і Послуг перед тим, як зробити продаж і видачу квитка Покупцеві на руки.

 

9.3.8. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в наданні Послуг.

 

9.3.9. Додавати до вартості Замовлення Квитків додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:

– за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення квитків через контакт-центр (телефон, он- лайн чат, e- mail );

– за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками і відправку по електронній пошті Покупцеві;

– за бронювання квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу, протягом певного часу при оформленні Замовлення;

– за друк Квитків для формування Замовлення з доставкою кур’єром;

– за друк Квитків в Точці продажу;

– за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;

– за прийом і інкасацію грошових коштів при оформленні Замовлення з оплатою кур’єру при отриманні квитків;

– за оформлення, обробку та документальне супроводі замовлень квитків з оплатою за рахунком-фактурою;

– за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень квитків (кількість квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходи максимум)

– і інші послуги. Розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно і може бути змінено в будь-який час

 

Стаття 10. Відповідальність сторін

 

10.1. Агент не несе відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходи, а також за підготовку і проведення Заходи. Агент не є зобов’язаною особою, в тому числі стороною за договором, укладеним між Принципалом і Покупцем, у зв’язку з придбанням останнім квитка.

 

10.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом і Покупцем з метою реалізації останньому квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.

 

10.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця і / або його суб’єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як надання гарантій.

 

10.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з діями в разі допущення помилок і неточностей в наданні їм своїх даних.

 

10.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння і / або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення / оплати Заходи, а також отримання і використання Послуг.

 

10.6. У разі пред’явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов’язаних з відвідуванням і / або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеного в п.9.2.6. даної Ферт, дані вимоги в будь-якому випадку не підлягають задоволенню.

 

10.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне і / або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних сетян

 

Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

11.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов’язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу квитка або отримання послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.

 

11.2. Всі претензії в зв’язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

 

Стаття 12. Вирішення спорів

 

12.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлено претензію розглядається Агентом в термін не більше 10 (Десяти) календарних днів.

 

12.2. При неможливості досягнення згоди щодо спорів, що виникають, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.

 

12.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються законодавством України.

 

Стаття 13. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

13.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати його розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на додаток (зміни) в цієї Оферти. У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за телефоном:

 

тел: +380507710926

 

Або напишіть запит info@eleaticsrecords.com

 

Графік роботи: 11:00 до 19:00 (понеділок – п’ятниця).

 

_______________